Dünyada çocuk yoksulluğu artıyor

Kovid-19’un ve 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin eğitime etkileriyle içinde bulunulan çoklu krizler döneminin eğitim çerçevesinde ele alındığı rapordan öne çıkanlar şöyle: 

■ Hanehalkı eğitim harcamalarının payı artıyor. 2021’de kamu harcamalarının payı 2 yüzde puan azalarak son 10 yıldaki en düşük seviyeye, yüzde 68.7’ye geriledi. Aynı dönemde özel harcamaların payının ise en yüksek düzeye çıktığı, yüzde 30.9 olduğu görülüyor. 

■ Eğitim harcamalarının içerisinde hanehalkı eğitim harcamalarının payı yüzde 20.9, özel tüzel kişiliklerin harcamalarının payı ise yüzde 10.0. 

■ 2022-2023 eğitim-öğretim yılında zorunlu eğitim çağındaki yaklaşık 442 bin 643 çocuk eğitimin dışında. Bu çocukların yüzde 49.9’u erkek, yüzde 50.1’i ise kız çocuk. 

■ 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı ilköğretimde yüzde 16.7, ortaöğretimde ise yüzde 16.4. 

■ 9. sınıfta sınıf tekrarının en yüksek olduğu program türü yüzde 27.2 ile mesleki ve teknik eğitim. 

■ ILO ve UNICEF’e göre 2020 yılında çocuk yoksulluğunda ani ve ilk defa görülen bir küresel artış yaşandığına dikkat çekildiği hatırlatıldı. 

■ Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklar ve eğitim üzerinde etkileri devam ediyor; deprem bölgesinde 936 okul, 11 bin 738 dersliğin kullanılamaz hâle geldi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin barınma ve ulaşım sorunu devam ediyor ve psikolojik ilk yardım desteğine ihtiyaç duyuyorlar. ● EĞİTİM SERVİSİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx